Optimaal behoud | minimale energie
DYSECO brengt klimaatbeheersing naar een nieuw niveau met automatische, dynamische regeling van temperatuur en relatieve luchtvochtigheid. Op basis van gepatenteerde regelalgoritmes worden collectiebehoud, gebouwbehoud en thermisch comfort perfect gebalanceerd voor een optimaal binnenklimaat met een minimale energievraag.
Het concept van dynamische klimaatbeheersing komt voort uit wetenschappelijk onderzoek aan de TU Eindhoven. DYSECO maakt deze technologie beschikbaar voor het erfgoedveld, waardoor steeds meer erfgoedinstellingen fors besparen op hun energielasten met deze innovatie van Nederlandse bodem.
Musea
In een museum is klimaatbeheersing essentieel voor collectiebehoud en comfort. DYSECO® integreert deze eisen en bepaalt het optimale verloop van temperatuur en RV voor een robuuste preventieve conservering, minder inzet van de klimaatinstallatie en grote energiebesparingen.
Erfgoeddepots
De focus ligt op collectiebehoud waardoor comforteisen geen of een mindere rol spelen. Hierdoor kan DYSECO® een zeer hoge energie-efficiëntie bereiken voor een optimaal behoud bij een minimale energievraag.
Archieven & bibliotheken
In archieven en bibliotheken is een grote thermische en hygrische massa aanwezig door het vele papier. DYSECO® zorgt dat de klimaatinstal-latie zoveel mogelijk het natuurlijke klimaat volgt en gericht bijstuurt. Hierdoor wordt een substantiële energiebesparing bereikt.
DYSECO @ Hermitage Amsterdam
Het concept van een dynamisch klimaat is uitgebreid wetenschappelijk gevalideerd bij museum Hermitage Amsterdam. Ten opzichte van de conventionele klimaatregeling is een energiebesparing behaald van maar liefst 63 %. Daarnaast is aangetoond dat het thermisch comfort vooral in de zomer, maar ook in de winter verbeterd is.
Alle luchtbehandelingskasten die de tentoonstellingszalen klimatiseren draaien inmiddels op het DYSECO® algoritme.
© Bas Czerwinski, Studio Berry Slok Amsterdam
Nieuwsgierig? Bekijk de DYSECO video